For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Národné parky jaskyne

Národné parky, CHKO, jaskyne

Národné parky  sa zvyčajne zakladajú na miestach civilizáciou len málo dotknutých a často majú oblasti s ojedinelou flórou, faunou a ekosystémom (najmä s ohrozenými druhmi), biodiverzitou alebo nezvyčajnými geologickými vlastnosťami.
Zriedkavo sa národné parky zriaďujú v civilizovaných oblastiach s cieľom vrátiť oblasť do pôvodného stavu tak, ako je to len možné.

Chránená krajinná oblasť (skratka CHKO) je v Slovenskej a Českej republike jedna z kategórií chránených území – rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny, alebo so špecifickými formami historického osídlenia.

Jaskyne  sú tvorené geologickými procesmi, ktoré môžu ešte obsahovať kombinácie chemických procesov, tektonických síl a atmosferického pôsobenia.
Jaskyne sú jednými z najnehostinnejších miest na Zemi. Celý rok v nich panuje tma a zima, niekedy teploty po celý rok neprekročia 0 °C.
Jaskyne sú dnes často využívané na rekreáciu a tiež sa využívajú pri liečbe ochorení dýchacích ciest takzvanou speleoterapiou.
Na území Slovenska i v Čechách sa nachádza niekoľko tisíc jaskýň, no z nich verejnosti je sprístupnených iba zlomok.


Vizitky všetkých ubytovacích zariadení nášho portálu obsahujú i turistické informácie daného okresu z rôznych oblastí, ktoré neustále rozširujeme a dopĺňame.
Ak Vám tam niektoré informácie chýbajú a viete o nich – informujte nás. Radi ich k zoznamom priradíme !

Vrch